Dostawa

DORĘCZENIE TOWARU

 

 1. Dostawa Zamówienia realizowana jest na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska lub paczkomatów InPost.
 2. Usługodawca informuje, iż Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia pakowane są wraz z wkładami chłodzącymi, zapewniającymi utrzymanie niskiej temperatury w czasie transportu.
 3. Pierogi, które wysyłamy są pakowane w atmosferze ochronnej. Do każdej paczki dołączamy instrukcję przygotowania każdego typu pierogów. Wszystkie pierogi, które są na stronie przeszły pozytywnie badania sanepidowskie pod kątem badań przechowalniczych. 
 4. Zamówienie jest dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na podany w Zamówieniu adres dostawy. Nadanie Zamówienia następuje zwykle, najpóźniej 3 dnia Roboczego od potwierdzenia realizacji Zamówienia, ale faktyczny termin nadania Zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku bądź ograniczonej dostępności Towaru/Towarów.
 5. Dostawa Zamówienia odbywa się na koszt Klienta. Koszty Dostawy ustalane są zgodnie z następującym cennikiem:

Sposób Dostawy

Koszt Dostawy:

Kurier DPD (około 3 dni robocze)

10,00 kg

20,00 zł

10,01 kg do 20 kg

25,00 zł

20,01 kg do 30 kg 60,00 zł

30,01 kg do 50 kg

70,00 zł

InPost - Paczkomaty 24/7

do 25 kg

14,15 zł

 1. Możliwość oraz koszt Dostawy poza terytorium Polski ustalana jest w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem.
 2. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem Dostawy, Dostawca pozostawi w drzwiach zawiadomienie o próbie realizacji Dostawy.
 3. Usługodawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma.
 4. W momencie odbioru Zamówienia Klient obowiązany jest sprawdzić Towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności pracownika Dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy.
 5. Klient ma także możliwość, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, bezpłatnego odbioru Zamówienia w Restauracji Usługodawcy. O terminie, w którym możliwe jest dokonanie odbioru Zamówienia w Restauracji Klient poinformowany zostanie w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania Zamówienia oraz w wiadomości sms-owej przesłanej na numer telefonu kontaktowego wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 6. Osobisty odbiór Zamówienia w Restauracji możliwy jest w terminie uzgodnionym z Usługodawcą od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 20:00 z wyłączeniem Świąt.
 7. Razem z Zamówieniem Klient otrzymuje paragon fiskalny/fakturę VAT. W przypadku, gdy Klient wskaże w Procedurze Zamówienia numer identyfikacji podatkowej Usługodawca wystawi Klientowi fakturę VAT dokumentującą zawartą Umowę. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT ma zostać dostarczona w formie tradycyjnej. Zgoda Użytkownika na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Usługodawcy do wystawiania i przesyłania faktur VAT w wersji papierowej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracony, uszkodzony, bądź zniszczony Towar w posiadanie którego weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Towaru Klientowi.
Poznajmy się